Waarom Track & Trace of Voertuigen en Lading volgen ?
Het hedendaagse logistieke proces is in essentie één gigantische estafette loop. De bij dit proces betrokken partijen hebben maar één doelstelling. Het stokje op het juiste moment op de beste wijze in ont-vangst nemen en het dan zo snel, veilig en efficient mogelijk aan de "volgende loper" doorgeven.
Om het even of U een koeriersbedrijf runt, zee-containers vervoert, of 'n installatie- of taxibedrijf moet managen, in alle gevallen is actuele informatie over de uw ter be-schikking staande middelen en status van de aldoor wijzigende externe omstandig-heden onontbeerlijk.

Vaste en mobiele Tracking & Tracing is het aangewezen middel om de actuele status van de goederen of het voertuig voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken.
Het internet zorgt ervoor dat deze informatie daar beschikbaar is waar die op dat moment nodig is.
Niet alleen verschaft Tracking & Tracing U informatie over de vervoerde goederen, maar gelijktijdig krijgt U automatisch ook alle noodzakelijke informatie over het vervoermiddel en chauffeur en/of monteur.
Door de hoeveelheid, reeds beschikbare informatie, gedurende dit proces aan te vullen met gegevens die nu net voor Uw onderneming van cruciaal belang kunnen zijn, kunt U niet alleen Uw klanten en op-drachtgevers, maar ook uw eigen interne processen, administratie en planning vereenvoudigen. WebTrackAndTrace stelt U de daarvoor benodigde gereedschappen on-line ter beschikking.

Gerelateerde Informatie