Voertuig - Lading en Chauffeurs beveiliging
Afhankelijk van de branche waarin U actief bent kunnen diverse niveaus van beveiliging noodzakelijk zijn. Op deze pagina trachten wij een globaal beeld te geven van de mogelijkheden. Gaarne bespreken we individuele wensen met U.
 • Voertuig misbruik *

 • Starten
 • Stoppen
 • Vertrek van bepaalde locatie.
 • Aankomst op bepaalde locatie.
 • Controle op te hard rijden.
 • Gebruik buiten "venster tijden".
 • Gebruik buiten geografisch gebied.
 • Volgen van de juiste route(adherence)
  U kunt deze alarmeringsopties zelf vanaf de website beheren en activeren.
  "Controle op te hard rijden?"
  Alert activeren en....Direct bericht!... via E-mail, SMS of op de website.."
  Om voertuig misbruik te minimaliseren kunt U met de alarmering functie o.a. de hierboven vermelde zaken laten checken en indien U dat wenst direct laten raporteren via E-mail, SMS of via de WebSite!
  * Voor het activeren van deze opties zijn geen aanpassingen of sensoren in het voertuig noodzakelijk!
 • Voor het activeren van de volgende opties zijn aanpassingen of sensoren in voertuig, lading of bij chauffeur noodzakelijk !
 • Voertuig Anti-Diefstal

 • Een koppeling tussen voertuig alarm systeem en website met mogelijkheid alarm door te sturen naar Alarm Centrale en via website b.v. brandstoftoevoer te reduceren!
  Chauffeurs Panic Polsband waarmee op afstand (max 400 meter) draadloos het voertuig alarm kan worden geactiveerd of b.v. brandstoftoevoer kan worden afgebroken!
 • Lading Anti-Diefstal
 • Deur Sensoren (al dan niet draadloos) of nog beter het electronisch openen en sluiten van deuren en "compartiment locking" via de website behoren tot de mogelijkheid.
 • Lading Status Beveiligen
 • Door middel van o.a. WaveTrends Active and Passive RFID techno-logie kunnen ook ladingen voorzien van z.g. SmartTags herkend Ún bewaakt worden.
 • Lading Status Temperatuur
 • Onder bewaken valt ook tempe-rature controle. De z.g. active TAGS geven aanwezigheid, status en eventueel Temperatuur, draadloos door aan de reader die met de communicatieunit verbonden is.

 • Chauffeur/Persoon beveiliging
 • Met de besproken chauffeurs Panic Polsband kan ook een (stil) alarm geactiveerd worden!