Méér dan alleen plannen van Opdrachten en Transporten
Het uitsluitend vastleggen van laad- en losplaatsen met bijbehorende tijden kan men plannen noemen.

WebTrackAndTrace gaat echter veel verder.

Onze Planning is tevens de basis van de rapportage en nacalculatie en bepaalt in grote mate het gehele informatie en communicatie proces.

Door het verbeterde inzicht dat U heeft verkregen met het actief volgen van uw voertuigen kunt U ze nu effectiever en efficiënter inzetten.

Door laad- en los en alle overige belang-rijke adressen inclusief hun coördinaten éénmalig vast te leggen en deze informatie tijdens uw planning (geheel automatisch) te koppelen aan de specifieke actie (Laden, bijladen, lossen, container wissel etc.)
herkent onze website deze adressen als z.g.

"action points".Locaties waar een specifieke actie plaatsvindt.
Onze servers "weten" derhalve op het moment dat ze een nieuwe positie ontvangen welke "aktie" op die locatie zal plaatsvinden en kunnen derhalve een positie meteen omzetten in een bericht.
"03-01 10:12:45 Voertuig XX-YY-99 Aangekomen op laadplek Sellmark Ulestraten"
In combinatie met onze forward functie kunnen de berichten geheel automatisch direct via SMS of E-mail doorgestuurd worden naar opdrachtgever, planner etc..
Ritnummer- Route Nr....
Tesamen met de ritopdracht wordt ook het ritnummer - routenr.- vrachtbrief of CMR als identificatie meegestuurd en door de applicatie vastgelegd. Hierdoor kan men ook rapporten op basis van rit- of route-nr. generen waarbij de voor U belangrijke gegevens zoals:
  • aanrijd km's én tijd

  • beladen km's én tijd

  • lege km's én tijd

  • Wachttijden op laad- en losplek

  • Rusttijden en Tankpauzes

  • In detail voorkomen.

    Uiteraard kunt U alle data ook direct in uw administratie importeren of middels o.a. xml met uw TMS koppelen...!