Alarmeringen - Berichten doorsturen "Message Forwarding"
Via de WebTrackAndTrace website heeft U de mogelijkheid berichten afkomstig van de voertuigen automatisch te laten doorsturen naar vooraf ingestelde adressen of nummers van één of meerdere gebruikers, opdrachtgevers, planners, beveiligingsdienst etc.

Deze z.g. "Message Forward Service" is voor elke gebruiker van de website beschikbaar. * mits de administrator de betreffende gebruiker daartoe de rechten verleend heeft.

Of dit nu mobiele nummers zijn voor het versturen van SMS berichten of E-mail adressen... het maakt voor het proces verder niets uit. U kunt zelf aangeven op welk moment van de dag, dag week of periode deze Service voor het type geselecteerde  (status) bericht van toepassing is. Door simpel de 'alert status' te definiëren en te activeren. Eénmaal ingesteld laten zich deze alerts d.m.v. één click activeren of deactiveren.


Alerts

  Alerts kunnen worden toegevoegd aan:
  • Paniek knop
  • Help!
  • Iedere Start
  • Iedere Stop
  • Aankomst geplande Bestemming
  • Vertrek geplande Bestemming
  • Aankomst Thuis
  • Vertrek van Huis
  • Bij Harder rijden dan XX KM
Note:
De FrontSeat Communicator applicatie op de PocketPC beschikt over een functie waarmee de VERZENDER van 'n bericht vanuit het voertuig het bericht kan laten doorsturen, via SMS, E-mail of GPRS, naar een met name genoemde gebruiker! .....