Uw Informatie- en Communicatie Comando Centrum!!

Vanaf iedere locatie waar U Internet toegang heeft, beheert U uw voertuigen - chauffeurs - monteurs - planning en berichten uitwisseling. (U kunt derden direct toegang tot uw web-omgeving of door U geselecteerde delen daarvan verlenen.)
Nadat initiële gegevens van en over het voertuig, gebruikers, chauffeurs, klanten en opdrachtgevers éénmalig zijn vastgelegd, beschikt U op één pagina over een volledig overzicht over positie en status van al Uw voertuigen


 
  • Overzicht actuele posities en status van alle voertuigen.
  • Overzicht van alle in- en uitgaande berichten van vandaag
  • Historische posities van het geselecteerde voertuig.
  • Planning van het geselecteerde voertuig.
  • Overzichtskaart met alle voertuigen en "afspeelmogelijkheid" van gereden route.
  • Dashboard, scherm, waar U de huidige snelheid, KM stand, afgelegde afstand van huidige rit en maximum snelheid en locatie kunt zien.
  • Adressen, de beheersomgeving waar U regelmatig gebruikte adressen (laad/los/Thuis/Tankstation etc) kunt toevoegen en wijzigen. Deze adressen worden bij het valideren van ontvangen posities gebruikt en verschaffen U dus nog gedetailleerdere informatie (aangekomen op los-adres ...)
  • In combinatie met de alarmering functie kunt U er voor zorgen dat er volledig automatisch berichten (E-mail en SMS) bij aankomst en vertrek van b.v. laadplek verstuurd worden.
  • Diverse rapporten geven U een gedetailleerd overzicht, per dag, chauffeur of ritopdracht van gereden KM's en Tijd maar ook van stilstands tijd!
Verklaringen